Skip to content
รวมคลิป โมเม้นท์น่ารักของ แบมแบม GOT7 ในรายการ รีวิวบันเทิง

รวมคลิป โมเม้นท์น่ารักของ “แบมแบม” #GOT7 ในรายการ รีวิวบันเทิง

เมื่อ แบมแบม GOT7 หรือ พี่กันต์ กันต์พิมุกต์ ภูวกุล ได้หยุดยาวถึง 2 อาทิตย์ในรอบ 3 ปี นี่จึงเป็นโอกาสดีที่จะได้มีโอกาสพบปะแฟนๆที่เมืองไทย และได้มาออกรายการรีวิวบันเทิง ทางช่อง 3 ของ อาต๋อย ไตรภพ และนี่คือโมเม้นท์ที่น่ารักของแบมแบม (จริงๆต้องเรียกว่า พี่กันต์ สิ) ไปดูกันเลยคะ

อาต๋อย ไตรภพ ป้อนขนมใส่ปากแบมแบมในรายการรีวิวบันเทิง
อาต๋อย ไตรภพ ป้อนขนมใส่ปากแบมแบมในรายการรีวิวบันเทิง
แบมแบม ดูดนิ้วในรายการรีวิวบันเทิง
แบมแบม ดูดนิ้วในรายการรีวิวบันเทิง

Source : รายการรีวิวบันเทิง