Skip to content
เอ พศิน เรืองวุฒิ เล่าประสบการณ์สัมผัสถึง บารมีของ พญานาค ขณะไปเที่ยวกับครอบครัว

“เอ พศิน” เล่าประสบการณ์การสัมผัสถึง บารมีของ “พญานาค”

นักแสดงตัวร้ายมากฝีมือ เอ พศิน เรืองวุฒิ หรือชื่อเดิม เอราวัต เรืองวุฒิ ผู้ที่มีความเชื่อและความเลื่อมใสศรัทธาใน พญานาค ได้บอกเล่าประสบการณ์ ที่สัมผัสได้ถึงการแสดงบารมีของพญานาคราช ขณะเดินทางไปพักผ่อนกับครอบครัว จึงได้นำมาเล่าปรากฎการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นเอาไว้ ดังนี้

“🐍 เชื่อกันว่า ภพบาดาล หรือ เมืองบาดาล อยู่ถัดลงมาจากสวรรค์ ชั้นฟ้าเหนือขึ้นไป อันเป็นมิติคู่ขนาน ถือเป็นทิพยวิมาน ประเภทหนึ่ง ส่วนผืนน้ำและใต้ผืนแผ่นดิน คือ ประตูเชื่อมต่อระหว่าง 2 ภพ

“สัญลักษณ์บนท้องฟ้าที่สวยงามและเป็นลักษณะเฉพาะของ พญานาค ที่เกิดขึ้นได้ยาก อาจจะเกิดจากการสำแดง บารมีของ พญานาคราช ก็เป็นได้…

“ลูกหลานหรือผู้มีบุญสัมพันธ์กัน กับ ตระกูลพญานาค อาจจะพบเห็น เมฆแบบนี้ หรือ วิจิตรศิลปบนท้องฟ้าบ่อย ๆ ถือเป็น ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ที่ช่วยในการสื่อฯ ได้ชนิดหนึ่งครับ”

1

2

3

4

5

6

Source: IG @apassin