Skip to content
บัวขาว บวชถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พ่อหลวง รัชกาลที่ 9

บัวขาว บวชถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พ่อหลวง รัชกาลที่ 9

นักมวยที่โด่งดังที่สุดแห่งยุค บัวขาว บัญชาเมฆ ได้เผยว่า เตรียมตัวลาอุปสมบทอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 พ่อหลวงของพวกเรา

ทั้งนี้ กำหนดการ บัวขาว จะเข้าอุปสมบทในวันนี้ วันที่ 19 ตุลาคม 2560 เวลา 08.00 น. ที่วัดบางเเวก ซอยบางแวก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ 13 กรุงเทพมหานคร

บัวขาวได้กล่าวว่า “ข้าพเจ้าขอลาอุปสมบท ขอส่วนบุญส่วนกุศลที่ข้าพเจ้าได้บวชในครั้งนี้ จงมีแก่ท่านทั้งหลาย หากสิ่งใดที่ข้าพเจ้าได้ล่วงเกินท่าน ด้วยกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม หรือหากข้าพเจ้าเคยประมาทพลาดพลั้งล่วงเกินต่อท่านไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ขอทุกท่านโปรดจง อโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด และขอทุกท่านได้อนุโมทนาผลบุญกุศลนี้ อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 โดยข้าพเจ้าจะตั้งใจปฎิบัติดีปฏิบัติชอบตามพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นที่สุด”

นี่คืออีกหนึ่งตัวอย่างที่ดี และแสดงให้เห็นว่า ประชาชนคนไทยเรารักในหลวงของเรามากเพียงไหน

1
บัวขาว บัญชาเมฆ เตรียมตัวลาอุปสมบท ถวายในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่วัดบางแวก

2บัวขาว บัญชาเมฆ เตรียมตัวลาบวช ถวายในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่วัดบางแวก

3บัวขาว ยกพานเข้าขอขมา เต้ ภูริต ภิรมย์ภักดี บุคคลที่ให้การสนับสนุน

บัวขาว ยกพานเข้าขอขมา เต้ ภูริต ภิรมย์ภักดี ผู้ให้การสนับสนุน และเป็นคนที่เขานับถือ

Source: Banchamek Gym