Skip to content
YouTube ช่อง Workpoint และ One31 โดนระงับ เนื่องจากละเมิดกฎ Google

YouTube ช่อง Workpoint และ One31 โดนระงับ เนื่องจากละเมิดกฎ Google

  • ทีวี

อัพเดต: เราได้รับรายงานข่าวว่า การระงับครั้งนี้เกิดการที่ทั้ง 2 ช่อง ได้ละเมิดข้อกำหนดในการใช้งาน กล่าวคือมีการโฆษณาแฝงในคลิป (เยอะเกินไป) ซึ่งมีการเตือนก่อนหน้านี้หลายครั้งแล้ว ระหว่างนี้อยู่ในขั้นตอนของการเจรจา

เรา ออนไลน์ไอดอล ได้รับรายงานจากผู้ใช้ YouTube ว่าไม่สามารถเข้าไปดูวิดีโอของช่อง Workpoint และ ช่อง One31 ได้

โดยมีข้อความที่ขึ้นชี้แจงจากระบบของ YouTube ว่า “บัญชีนี้ถูกยุติการใช้งาน เนื่องจากละเมิดข้อกำหนดในการใช้บริการของ Google”

โดยเบื้องต้นเราได้ทำการสอบถามไปยัง Workpoint แต่ทางผู้ที่เกี่ยวข้องยังไม่สามารถตอบสาเหตุที่เกิดขึ้นได้ ซึ่งผู้ที่เราได้ทำการสอบถามก็เพิ่งรู้เรื่องนี้เช่นกัน

ทั้งนี้ เมื่อมีความคืบหน้าจะมารายงานอีกครั้งหนึ่ง

Source: YouTube