Skip to content
YouTube ช่อง Workpoint และ One31 โดนระงับ เนื่องจากละเมิดกฎ Google

YouTube ช่อง Workpoint และ One31 โดนระงับ เนื่องจากละเมิดกฎ ?

อัพเดต: เราได้รับรายงานข่าวว่า การระงับครั้งนี้เกิดการที่ทั้ง 2 ช่อง ได้ละเมิดข้อกำหนดในการใช้งาน กล่าวคือมีการโฆษณาแฝงในคลิป (เยอะเกินไป) ซึ่งมีการเตือนก่อนหน้านี้หลายครั้งแล้ว ระหว่างนี้อยู่ในขั้นตอนของการเจรจา

เรา ออนไลน์ไอดอล ได้รับรายงานจากผู้ใช้ YouTube ว่าไม่สามารถเข้าไปดูวิดีโอของช่อง Workpoint และ ช่อง One31 ได้

โดยมีข้อความที่ขึ้นชี้แจงจากระบบของ YouTube ว่า “บัญชีนี้ถูกยุติการใช้งาน เนื่องจากละเมิดข้อกำหนดในการใช้บริการของ Google”

youtube workpoint โดนระงับ

youtube one31 โดนระงับ

โดยเบื้องต้นเราได้ทำการสอบถามไปยัง Workpoint แต่ทางผู้ที่เกี่ยวข้องยังไม่สามารถตอบสาเหตุที่เกิดขึ้นได้ ซึ่งผู้ที่เราได้ทำการสอบถามก็เพิ่งรู้เรื่องนี้เช่นกัน

ทั้งนี้ เมื่อมีความคืบหน้าจะมารายงานอีกครั้งหนึ่ง

workpoint

one31

Source: YouTube