Skip to content
โกษาปาน ประวัติ อันน่าตะลึง คนอะไรมีเมีย 22 คน... ฝรั่งรู้ยังอึ้ง

โกษาปาน ประวัติ อันน่าตะลึง คนอะไรมีเมีย 22 คน… ฝรั่งรู้ยังอึ้ง

อย่างที่รู้กันดีว่า ละคร บุพเพสันนิวาส เป็นเรื่องราวที่ดำเนินในห้วงช่วงรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ซึ่งในยุคนั้น การที่ชายจะมีเมียมากมายหลายคนเป็นเรื่องปกติ แต่ในทางตรงกันข้าม หากหญิงใดคบชู้สู่ชาย ก็จะต้องเจอบทลงโทษอันแสนจะพิสดาร เช่น เอาไปประหาร, ขายเป็นทาส, ขายให้ซ่องชำเราบุรุษ หรือแม้แต่ ให้ม้าชำเราจนตาย

โดยในจดหมายเหตุของ เจ้าพระยาโกษาปาน ได้บันทึกเอาไว้เมื่อครั้งที่ไปเป็นราชทูตที่ฝรั่งเศส ตอนนั้นมีสตรีชาวฝรั่งเศสนางหนึ่งถามว่า “เจ้าโกษาปาน มีภรรยากี่คน” ซึ่งท่านก็ได้ตอบไปว่า 22 คน

และท่านได้บอกกับสตรีนางนั้นอีกว่า ที่ฝรั่งเศสอาจเห็นแปลก แต่ในเมืองไทยนั้นไม่มีใครเห็นแปลก เพราะถือว่ายิ่งมีเมียมาก ก็เท่ากับมีบุญวาสนามาก

ทั้งนี้ หลักฐานยังชี้ว่า เจ้าพระยาโกษาปาน เป็นชายหนุ่มที่มีรูปงาม กิริยามารยาทเรียบร้อย มีไหวพริบดีรู้จักโต้ตอบ ได้ถูกเรื่องราวและกาลเทศะ ไม่มีอาการประหม่าสะทกสะเทิ้นเขินอาย เป็นคนชั่งสังเกตจดจำสิ่งที่พบเห็นได้ เมื่อเปลี่ยนแผ่นดินเป็นสมเด็จพระเพทราชานั้น ก็ได้รับตำแหน่งแต่งตั้งให้เป็น เจ้าพระยาโกษาธิบดี

Source : ch3thailand.com