Skip to content

“ผมมีหัวใจของผม” หน่อง ธนา แจง น้องวันใหม่โตแล้ว ทำไมนั่งรถเข็น

หน่อง ธนา ชี้แจงดราม่า น้องวันใหม่โตแล้ว ทำไมนั่งรถเข็น เพราะไปเที่ยวญี่ปุ่นต้องเดินเป็นสิบ ๆ กิโลฯ ย้ำ คุณมีเหตุผลของคุณ ผมมีหัวใจของผม

"ผมมีหัวใจของผม" หน่อง ธนา ชี้แจงดราม่า น้องวันใหม่โตแล้ว ทำไมยังนั่งรถเข็น

เรื่องไม่น่าดราม่าก็ดราม่ากันได้ อย่างล่าสุด ครอบครัว ฉัตรบริรักษ์ ก็ยกกันไปท่องทริปญี่ปุ่น แต่กลายเป็นเรื่องขึ้นมาเมื่อมีคนสงสัยตั้งคำถามขึ้นมาว่า น้องวันใหม่อายุ 6 ขวบแล้ว ทำไมยังนั่งรถเข็นอยู่อีก จนมีการโต้กันไปมาบานปลายกลายเป็นดราม่า

ว่าไปไฉนเลย เฮียหน่อง ธนา จึงขอโอกาสนี้ออกมาชี้แจงว่า รถเข็นคันดังกล่าวเอาไว้บรรทุกสัมภาระของแต่ละคน โดยเฉพาะของคุณแม่ ซึ่งก็จะเป็นของกิน น้ำ แล้วก็ผลไม้ และก็มีไว้ให้น้องนั่งยามเมื่อย เพราะไปญี่ปุ่นวันหนึ่งต้องเดินกันเป็นสิบกิโลฯ ผู้ใหญ่บางคนอาจจะมองบอกเป็นเรื่องธรรมดา แต่สำหรับเด็กความแข็งแรงของร่างกายมันต่างกัน

อีกอย่าง จะเห็นได้ว่า ตอนน้องวันใหม่อยู่กรุงเทพฯ ไม่มีการใช้รถเข็น เพราะไม่ต้องเดินกันเยอะเท่าที่นี่

https://www.instagram.com/p/BhdpcPmBAnc/

น้องวัยใหม่ สบาย นั่งรถเข็นเที่ยวญี่ปุ่น

ดราม่า น้องวันใหม่โตแล้ว ทำไมยังนั่งรถเข็น

ดราม่า น้องวันใหม่โตแล้ว ทำไมยังนั่งรถเข็น

Source : @hanong