Skip to content
เฉลย หน้ากากหอยสังข์ ตัวจริงภายใต้หน้ากากของเธอ คือ ?

เฉลย หน้ากากหอยสังข์ ตัวจริงภายใต้หน้ากากของเธอ คือ ?

หน้ากากหอยสังข์ พลาดท่าพ่ายแพ้ในรอบเซมิไฟนอล กรุ๊ปไม้เอก และเธอคือ เปาวลี พรพิมล ตามที่คณะกรรมการทายเอาไว้จริง ๆ

ในรายการ The Mask วรรณคดีไทย วันนี้ (23 พ.ค. 2562)เป็นการแข่งขันในรอบเซมิไฟนอลของกรุ๊ปไม้เอก โดยเป็นการปะทะกันของ 4 หน้ากาก คือ หน้ากากบ่วงนาคบาศ, หน้ากากนางวันทอง, หน้ากากราหูอมจันทร์ และ หน้ากากหอยสังข์

โดยในวันนี้ จะมี 2 หน้ากากที่ผ่านเข้ารอบต่อไป และอีก 2 หน้ากากที่ตกรอบ ต้องเฉลยตัวตนภายใต้หน้ากากออกมา

และเมื่อผลออกมา ปรากฏว่า หน้ากากหอยสังข์ ต้แงตกรอบนี้ตาม หน้ากากราหูอมจันทร์ ไป และเธอก็คือ เปาวลี ตามคาด

หน้ากากหอยสังข์ คือใคร ในรายการ The Mask วรรณคดีไทย
ความวิจิตรอลังการของ หน้ากากหอยสังข์ ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากนิทานพื้นบ้านเรื่อง สังข์ทอง | ภาพ : Workpoint Entertainment
หน้ากากหอยสังข์ คือ เปาวลี ใน The Mask วรรณคดีไทย
เปาวลี ภายใต้หน้ากาก ที่ไม่สามารถปิดบังตัวตนของเธอจากเหล่าคณะกรรมการหูเทพได้ | ภาพ : Workpoint Entertainment

Source: Workpoint Entertainment