Skip to content
รีแคปสรุปซีรีส์ Mr. Queen EP.11 ไม่ได้รับการให้อภัย

รีแคปซีรีส์ Mr. Queen EP.11 ไม่ได้รับการให้อภัย

สนมอึยมอบบัญชีลับที่พระราชาชอลจองต้องการให้กับพระพันปีโจ เพื่อให้ใช้เป็นเครื่องมือในการโค่นอำนาจของพระมเหสีคิม

พระมเหสีเลือกผู้หญิง 3 คนเพื่อมาเป็นพระสนมซึ่งเป็นคนจากตระกูลฮันทั้งหมด จากนั้นพระราชาชอลจองจึงแต่งตั้งให้พวกนางได้เป็นสนมลำดับสอง เพราะมีแผนที่จะให้ตระกูลของพวกนางมาเป็นฝ่ายพระองค์เพื่อต่อสู้กับตระกูลคิม

ในวันพิธีเลี้ยงฉลอง (งานที่พระราชาชอลจองวางแผนบางอย่างเอาไว้) ได้มีการแสดงต่าง ๆ มากมาย ระหว่างนั้นพระพันปีคิมจึงขอให้คิมบยองอินกับพระราชาชอลจอลประลองฝีมือกัน ในขณะที่พวกผู้หญิงจะต้องเล่นเกมออกล่าสัตว์ สนมอึยเตรียมลูกธนูหัวเหล็กไว้หมายปลงพระชนม์พระมเหสี (คนอื่นใช้ลูกธนูฟองน้ำ)

ระหว่างการประลองฝีมือ คิมบยองอินจำท่าและลีลาในการต่อสู้ได้ เขาจึงรู้ทันทีว่าคนร้ายพยายามฆ่าพระมเหสีในคืนที่นางหนีออกไปเที่ยวหอนางโลมที่เขาตามหามานาน ก็คือพระราชาชอลจองนั่นเอง

ในขณะที่พระมเหสีหลงป่า และกำลังตกเป็นเป้าหมายลูกธนูของพระสนมอึยกลางผ่าเพียงลำพัง !

รีแคปสรุปซีรีส์ Mr. Queen EP.11 ไม่ได้รับการให้อภัย
รีแคปสรุปซีรีส์ Mr. Queen EP.11 ไม่ได้รับการให้อภัย

Source: Naver Entertainment Korea