Skip to content

รีแคปสรุป Mr. Queen EP.13 : พรุ่งนี้ไม่มีแล้ว

หลังเกิดระเบิด หมอหลวงอาการพระราชาชอลจองแล้วพบว่า เสียงระเบิดทำให้ฝ่าบาทหูหนวก … คิมบยองอินสั่งให้ลูกน้องหาตัวผู้อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ลอบปลงพระชนม์

เมื่อพบดินปืนที่กระถางธูป คิมบยองอินจึงรายงานต่อพระพันปีคิมว่า เขาตั้งสมมติฐานว่าดินปืนที่พบมาจากคลังอาวุธซึ่งคิมจวากึน พ่อของเขาเป็นหัวหน้า ด้านคิมจวากึนก็โยนความผิดไปให้องครักษ์ที่ปลอมตัวเข้ามาและถูกจับได้ก่อนหน้านี้ … ทำให้คิมบยองอินได้เผยความต้องการของเขาต่อพระพันปีคิม คือ เขาต้องการเป็นพระราชา

แต่แท้จริงแล้วดินปืนที่พบในกระถางธูป เป็นดินปืนที่ผลิตจากเมืองทางใต้ ซึ่งเป็นคนละชนิดกับดินปืนในคลังอาวุธ !

คิมมุนกึนบอกความจริงกับพระพันปีคิมหลวงว่าบัญชีลับหายไป และเชื่อว่าอยู่ในมือของพระราชาชอลจอง

ระหว่างการประชุมในท้องพระโรง ขณะที่ทุกคนกำลังถกเถียงเรื่องเหตุการณ์ลอบวางระเบิด ทันใดนั้นพระราชาชอลจองก็เสด็จมาท่ามกลางความแปลกใจของทุกคน … เพราะแท้จริงแล้ว เหตุการณ์ระเบิดที่เกิดขึ้นเป็นแผนการของพระราชาชอลจองทั้งหมด เพื่อต้องการให้ร้ายผู้บัญชาการคิมจวากึนและพรรคพวก

มีคำสั่งปลดคิมจวากึนออกจากตำแหน่งและสั่งเนรเทศ รวมทั้งตัดอำนาจของพระพันปีคิมไม่ให้เป็นผู้สำเร็จราชการอีกต่อไป และนับจากนี้พระองค์จะทรงบริหารบ้านเมืองด้วยตัวเอง แต่คิมจวากึนขอโอกาสพิสูจน์ตัวเอง 1 วัน …

พระพันปีคิมค้นห้องพระมเหสีคิมโซยอง และได้พบบัญชีลับที่พระพันปีโจแอบเอามาซ่อนไว้เพื่อใส่ร้ายพระมเหสี

Source : tvN Korea