Skip to content

รีแคป โลกใบที่สอง EP.3 ไม่มีชู้ เพราะไม่คิดว่าตัวเองมีผัว

รีแคปสรุป โลกใบที่สอง EP.3 ไม่มีชู้ เพราะไม่คิดว่าตัวเองมีผัว

ปานใช้โอกาสในช่วงที่สามีไปทำงานต่างประเทศตักตวงความสุขอย่างเต็มที่ ในขณะที่เพื่อนเริ่มสงสัยถึงพฤติกรรมของปานที่เปลี่ยนไป และสงสัยว่าปานจะมีชู้

ช่วงเวลาแห่งความสุขมักผ่านไปเร็วเสมอ … โชโกะจึงชวนปานให้ไปอยู่ด้วยกันที่ญี่ปุ่น เพื่อต่อขยายเวลาแห่งความสุขนี้ให้ยืดยาวต่อไป แต่ดูเหมือนว่าปานจะไม่คิดเช่นนั้น … โชโกะต้องการความรัก ส่วนปานต้องการแค่เซ็กส์ทอย !

แต่ไม่ว่าอย่างไรจิตใจปานก็โลเล เธอเป็นเพียงแต่อยากเก็บทุกอย่างที่เธอมีเอาไว้ตอนนี้ทั้งหมด ทั้งนนท์ผู้เป็นสามีที่เกือบเพอร์เฟกต์ถ้าไม่นับเรื่องเซ็กส์ และโชโกะผู้มอบความสุขทางเพศให้เธอ

นนท์เสร็จงานเร็วกว่ากำหนด เมื่อกลับมาก็ไม่เจอปานอยู่ที่บ้าน นนท์เริ่มสงสัยจึงไปค้นข้าวของของปานจนไปเจอกับกล่องถุงยางอนามัย !

ที่บ้าน ปานกับนนท์เริ่มทะเลาะกันเรื่องเดิม ๆ เพิ่มเติมคือความสงสัยว่าอีกฝ่ายมีชู้ จนนนท์ท้าให้ต่างฝ่ายต่างสาบานกัน แต่ปานเลือกที่จะเลี่ยงตอบว่า

“ปานไม่คิดว่าปานมีชู้ เพราะทุกวันนี้ปานไม่คิดว่าตัวเองมีผัว”