รีแคปซีรีส์ Bloodhounds EP.2 : เศรษฐีใจบุญ

กอนอูมาพบเข้าประธานชเว และได้ข้อรับข้อเสนอให้ทำงานกับหลานสาวของเขา แลกกับเงินสด 100 ล้านวอน เป็นค่าจ้างล่วงหน้าสองปี …