รีแคปซีรีส์ Bloodhounds EP.8 (ตอนจบ) : ทองคำแท่ง

กอนอูกับอูจินเดินหน้าถอนรากถอนโคนมยองกิล ด้วยบุญคุณที่ต้องทดแทนให้คนที่ตัวเองเทิดทูน …