รีแคปซีรีส์ Lies Hidden in My Garden EP.4 : ความสับสน

จูรันไปหาซังอึนเพื่อหาความจริง แต่ดูเหมือนว่ายิ่งสืบลงลึกเท่าไรก็ยิ่งสับสนว่าควรจะเชื่อใครดี …