Skip to content

เรื่องย่อซีรีส์

เรื่องย่อซีรีส์ Alice in Borderland (2020) อลิสในแดนมรณะ | Netflix

เรื่องย่อซีรีส์ Alice in Borderland (2020) อลิสในแดนมรณะ | Netflix

Alice in Borderland เรื่องย่อ : นักเล่นเกมที่ไร้เป้าหมายชีวิตและเพื่อน 2 คนหลุดเข้าไปในโลกคู่ขนาน พวกเขาต้องเล่นเกมเสี่ยงตายเพื่อเอาชีวิตรอด