Skip to content

ข่าวโซเชียล

คลิปลองใจขอแฟนไปเที่ยวผู้หญิง ใช้เงินซื้ออย่างโหด

คลิปลองใจขอแฟนไปเที่ยวผู้หญิง ใช้เงินซื้ออย่างโหด

อย่างโหด เมื่อผู้ใช้เฟสบุ๊คชื่อ อธิบดี ตี๋ ชูศักดิ์ ได้โพสต์คลิปวิดีโอ มีใจความเป็นการลองใจแฟนสาว ว่าเมื่อตนเองขอไปลงอ่าง แฟนจะว่ายังไง