Skip to content

ละคร 18 มงกุฎสะดุดเลิฟ (2023)

เรื่องราวความป่วนเบอร์สิบของสาวสิบแปดมงกุฎ เมื่อเธอต้องกลายมาเป็นนักร้องลูกทุ่ง งานนี้ท่าจะยุ่งมากกว่ารุ่งซะแล้ว …

เรื่องย่อละคร 18 มงกุฎสะดุดเลิฟ (2023)

เรื่องย่อละคร 18 มงกุฎสะดุดเลิฟ (2023)

เรื่องราวความป่วนเบอร์สิบของสาวสิบแปดมงกุฎ เมื่อเธอต้องกลายมาเป็นนักร้องลูกทุ่ง งานนี้ท่าจะยุ่งมากกว่ารุ่งซะแล้ว …