Skip to content

24/365 with BLACKPINK

ลิซ่า BLACKPINK เผยของที่ซื้อไปฝากพ่อแม่ทุกครั้ง เมื่อเธอกลับบ้านที่ไทย

ลิซ่า BLACKPINK เผยของที่ซื้อไปฝากพ่อแม่ทุกครั้ง เมื่อเธอกลับบ้านที่ไทย

  • K-POP

ลิซ่า BLACKPINK เผยในรายการ 24/365 with BLACKPINK ว่าเธอกินโสมทุกเช้า เพราะทำให้เธอรู้สึกสดชื่น และเธอจะซื้อโสมไปฝากพ่อแม่ทุกครั้งที่กลับไทย