Skip to content

แอ๊ด คาราบาว

แอ๊ด คาราบาว ใส่นาฬิกาเรือนละ 700 บาท แม้ปัจจุบันจะรวยเป็นพันล้าน

แอ๊ด คาราบาว ใส่นาฬิกาเรือนละ 700 บาท แม้ปัจจุบันจะรวยเป็นพันล้าน

นาฬิกาของ แอ๊ด คาราบาว นาฬิกาที่ใส่อยู่คือนาฬิกาทหารอเมริกัน ยี่ห้อไทเม็กซ์ พังก็ซื้อใหม่ ทุกวันนี้ 700 บาท ก็ยังใส่อยู่