Skip to content

Airbnb

เตือนภัย ไปเที่ยวเช่าบ้านพักต้องระวัง โดนซ่อนกล้องแอบถ่าย

ตะลึง! จองห้องพักผ่านแอพ Airbnb โดนตั้งกล้องจิ๋วแอบถ่าย

คู่รักชาวเกาหลีใต้แชร์ประสบการณ์โดนซ่อนกล้องจิ๋วแอบถ่าย หลังจองห้องพักผ่านแอพ Airbnb ที่ประเทศญี่ปุ่น สงสัยเลยแกะเครื่องดักควัน ถึงกับผงะ