Skip to content

แอม เสาวลักษณ์ ลีละบุตร

ดอกไม้เหล็ก แอม เสาวลักษณ์ ยอมรับเป็นไบเซ็กชวล ได้ทั้งนั้นหญิงหรือชาย !

แอม เสาวลักษณ์ ยอมรับเป็นไบเซ็กชวล ได้ทั้งนั้นหญิงหรือชาย !

แอม เสาวลักษณ์ เผยความลับ ยอมรับว่าตัวเองเป็นไบเซ็กชวล เผยเคยมีความรักกับผู้หญิง ด้านแฟนเด็ก (อายุน้อยกว่า 11 ปี) ไม่เคยต่อว่า เพราะเข้าใจดี