Skip to content

แอมแปร์ สุทธาทิพย์

ทำความรู้จัก แอมแปร์ หรือ แอ๊ด สาวใช้จอมเผือก ในละครเพลิงบุญ

ทำความรู้จัก แอมแปร์ สุทธาทิพย์ สาวใช้จอมเผือกในละครเพลิงบุญ

แอ๊ด สาวใช้จอมเผือกในเพลิงบุญ หรือ แอมแปร์ สุทธาทิพย์ วุฒิชัยประดิษฐ์ เป็นที่รู้จักจากบทบาทของ จิ้มลิ้ม ในละคร ปดิวรัดา