Skip to content

อนา เดอ อาร์มาส (Ana De Armas)

สรุปเนื้อเรื่อง The Gray Man (2022) ล่องหนฆ่า

สรุปเนื้อเรื่อง The Gray Man (2022) ล่องหนฆ่า

เจ้าหน้าที่เงาของซีไอเอล่วงรู้ความลับที่เลวร้ายขององค์กร จึงถูกอดีตเพื่อนร่วมงานที่วิปริตสุดขั้วตั้งค่าหัวก้อนใหญ่ นำไปสู่มหกรรมล่าระห่ำข้ามโลก