Skip to content

แอนดี้ เขมพิมุก

แอนดี้ เขมพิมุก ดีใจสุด ภรรยาคลอดลูกชาย น้องอองเดรย์ น่ารักน่าชังมาก

แอนดี้ เขมพิมุก ดีใจสุด ภรรยาคลอดลูกชาย น้องอองเดรย์ น่ารักน่าชังมาก

ยินดีกับคุณพ่อป้ายแดง แอนดี้ เขมพิมุก ที่ได้ลูกชายคนแรก น้องอองเดร์ แม้คุณอ้วน ภรรยาแอนดี้จะคลอดก่อนกำหนดฤกษ์