Skip to content

อ๊อด คีรีบูน

เฉลย หน้ากากมะพร้าว ใน The Mask Singer ซีซัน 4 คือนักร้องเสียงหวานคนนี้

หน้ากากมะพร้าว The Mask Singer ซีซั่น 4 คือนักร้องเสียงหวานคนนี้

เฉลย หน้ากากมะพร้าว ใน The Mask Singer ซีซัน 4 คือ นักร้องเสียงหวานคนนี้ เขาไม่ใช่ใครที่ไหน คือ อ๊อด คีรีบูน นั่นเอง