Skip to content

อ๊อฟ ปองศักดิ์

3 หน้ากากปลาคาร์ฟ The Mask Mirror ตัวปลอม ของ อ๊อฟ ปองศักดิ์ คือใคร ?

3 หน้ากากปลาคาร์ฟ The Mask Mirror ตัวปลอม ของ อ๊อฟ ปองศักดิ์ คือ ?

หน้ากากปลาคาร์ฟ The Mask Mirror ก๊อป อ๊อฟ ปองศักดิ์ มี 3 คน สีชมพู คือ ปอ อรรณพ, สีเหลือง คือ มัม ลาโคนิคส์ และสีม่วง คือ ปลาคาร์ฟ เชิญยิ้ม

หน้ากากปลาคาร์ฟ รองแชมป์ The Mask Project A คนที่คุณก็รู้ว่าคือใคร

หน้ากากปลาคาร์ฟ ผู้คว้าตำแหน่งรองแชมป์รายการ The Mask Project A เฉลยตัวตนแล้ว เขาคือ อ๊อฟ ปองศักดิ์ ตามที่ใครหลายคนคาดเอาไว้จริง ๆ