Skip to content

อาม ชุติมา

ประจักษ์ชัย - แอนนา ไหทองคำ ลั่นมีคนปั่นหัว อาม ชุติมา ถาม มีค่ายไหนให้ค่ายูทูบ !

ประจักษ์ชัย – แอนนา ไหทองคำ ลั่นมีคนปั่นหัว อาม ชุติมา ถาม

แอนนา โยษิตา ชี้แจงกับทางเว็บสยามดาราว่า เพลงผู้สาวขาเลาะ เป็นการซื้อขาด แบบโอนสิทธิ์ ซึ่งในสัญญาก็ไม่ได้มีการระบุไว้ในเรื่องรายได้จากยูทูบ