Skip to content

ซีรีส์เกาหลี At a Distance, Spring is Green (2021) – KBS

ซีรีส์ตั้งคำถามขึ้นมาว่า ในช่วงวัย 20 ที่ว่ากันว่าเป็นวัยที่สวยงามที่สุดในชีวิต แต่พวกเขารู้สึกอย่างนั้นจริง ๆ หรือ ?

ซีรีส์เกาหลี At a Distance, Spring is Green (2021)

สรุปเนื้อเรื่องซีรีส์ At a Distance, Spring is Green (2021)

เรื่องราวที่ตั้งคำถามว่า วัยรุ่น ที่ว่ากันว่าเป็นช่วงสวยงามที่สุดในชีวิต แต่พวกเขารู้สึกแบบนั้นจริงหรือ ?

ซีรีส์เกาหลี At a Distance, Spring is Green (2021)

เรื่องย่อซีรีส์เกาหลี At a Distance, Spring is Green (2021)

ในวัย 20 ใครต่อใครต่างมองว่าเป็นช่วงอายุที่สวยงามที่สุดในชีวิต แต่คำถามคือพวกเขารู้สึกอย่างนั้นจริง ๆ เหรอ ?