Skip to content

อุ้ม ลักขณา

เฉลย หน้ากากผีเสื้อสมุทรทะเลอันดามัน ทำให้ เสนาหอย เขินจนพูดไม่ออก

เฉลย หน้ากากผีเสื้อสมุทรทะเลอันดามัน ใน The Mask Project A ที่แท้แล้วเป็นผู้หญิงคนที่ เสนาหอย ตามจีบ คอยบอกรักอยู่ทุกวัน เธอคือ อุ้ม ลักขณา