อั้ม พัชราภา

อั้ม พัชราภา ไชยเชื้อ จือปาก

อั้ม พัชราภา ไชยเชื้อ เกิดเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2521 ที่โรงพยาบาลเพชรเวช (กรุงเทพฯ) โดยมีชื่อเมื่อแรกเกิดว่า ไข่มุก ซึ่งตั้งตามผิวพรรณของเธอที่งดงามดั่งไข่มุก แต่ต่อมาถูกทักว่าอักษร ข เป็นอักษรที่ไม่ดี จึงมีการเปลี่ยนภายให้เป็น พัชราภา ส่วนชื่อเล่นเมื่อแรกเกิดชื่อว่า แนน แต่คุณแม่เรียก อั้ม จนติดปาก เพราะตอนเด็กกินทุกอย่างที่แม่ป้อนให้

ข่าว อั้ม พัชราภา ล่าสุด