อั้ม พัชราภา

อั้ม พัชราภา ไชยเชื้อ จือปาก

อั้ม พัชราภา มีชื่อเมื่อแรกเกิดว่า ไข่มุก ต่อมาเปลี่ยนเป็น พัชราภา ส่วนชื่อเล่นชื่อว่า แนน แต่คุณแม่เรียก อั้ม จนติดปาก เพราะตอนเด็กกินทุกอย่างที่แม่ป้อนให้

ข่าว อั้ม พัชราภา ล่าสุด