Skip to content

แบบดูนา

เรื่องย่อซีรีส์ Stranger 2 (2020) - 비밀의 숲2

เรื่องย่อซีรีส์ Stranger 2 (2020) – 비밀의 숲2

เรื่องย่อซีรีส์ Stranger 2 : อัยการฮวักซีมก (โจซึงอู) และ นักสืบหญิง ฮันยอจิน (แบดูนา) ต้องสืบสวนคดีสำคัญภายใต้ความขัดแย้งขององค์กร