Skip to content

แบมแบม

รวมคลิป โมเม้นท์น่ารักของ แบมแบม GOT7 ในรายการ รีวิวบันเทิง

รวมคลิป โมเม้นท์น่ารักของ “แบมแบม” #GOT7 ในรายการ รีวิวบันเทิง

อาต๋อย ไตรภพชมและเอ็นดู แบมแบม (พี่กันต์) มาก ชมไม่ขาดปากเรื่องความจริงใจ และบอกอีกว่า อย่างนี้คนจะไม่รักเขาได้ยังไง