Skip to content

บีม ศรัณยู

บีม ศรัณยู แฉ “เสี่ยเอ็มหลานอาม่า” จอมลวงโลก อ้างเป็นศิษย์เก่า อสช.

เจอจัดหนัก เล่นกับใครไม่เล่นมาเล่นกับ บีม ศรัณยู เมื่อรู้ว่า เสี่ยเอ็มหลานอาม่า แอบอ้างตัวเอ็นศิษย์เก่าโรงเรียนอัญสัมชัญ