Skip to content

ละคร เพราะรัก (2023) Because of Love

เด็กหญิงมองเห็นอันตรายล่วงหน้าของคนที่เธอสัมผัส เธอถูกบังคับให้แต่งงานกับชายหนุ่ม แต่ความสัมพันธ์ลึกซึ้งทำให้ญาณวิเศษหายไป ขณะที่ชายหนุ่มตกอยู่ในอันตราย …

เรื่องย่อละคร เพราะรัก (2023) Because of Love

เรื่องย่อละคร เพราะรัก (2023) Because of Love

เด็กหญิงมองเห็นอันตรายล่วงหน้าของคนที่เธอสัมผัส แต่ความสัมพันธ์ทำให้ญาณวิเศษหายไป ขณะที่ชายหนุ่มที่เธอรักตกอยู่ในอันตราย