Skip to content

บี๋ ธีรพงศ์

เรื่องย่อซีรีส์ สืบสันดาน (2024) Master of the House

เรื่องย่อซีรีส์ สืบสันดาน (2024) Master of the House

ศึกชิงอำนาจในครอบครัว หลังหัวเรือใหญ่ของตระกูลจากไป โดยทิ้งอาณาจักรธุรกิจเพชรไว้เบื้องหลัง รวมทั้งคนใช้ที่เพิ่งแต่งงานได้ไม่นาน