Skip to content

เบนซ์ ชนกนันท์

เรื่องย่อละคร เจาะเวลาหาผู้ใหญ่ (2020) | ช่อง 7HD

เรื่องย่อละคร เจาะเวลาหาผู้ใหญ่ (2020) | ช่อง 7HD

เจาะเวลาหาผู้ใหญ่ เรื่องย่อ : เมื่อหนุ่มเพลย์บอยต้องหลงยุคย้อนเวลากลับไปอดีต 100 ปีที่แล้ว ความวุ่นวายและเสียงฮาจึงตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้