Skip to content

BewhY

BewhY แรปเปอร์ขวัญใจวัยรุ่นเกาหลี เตรียมแต่งงานกับแฟนสาวที่คบกันมา 8 ปี

BewhY แรปเปอร์เกาหลี เตรียมแต่งงานกับแฟนสาวที่คบกัน 8 ปี

  • K-POP

BewhY (บีวาย) เขียนจดหมายด้วยลายมือของตัวเอง ประกาศข่าวดีเรื่องการแต่งงานของเขากับแฟนสาว ที่คบกันมานานกว่า 8 ปี