Skip to content

Black Adam (2022)

เกือบ 5,000 ปีหลังจากที่เขาได้รับมอบพลังอันยิ่งใหญ่จากหมู่มวลเทพเจ้าอียิปต์ แบล็กอดัมก็ถูกปลุกขึ้นมาอีกครั้ง เขาพร้อมที่จะปลดปล่อยรูปแบบความยุติธรรมที่ไม่เหมือนใครในปัจจุบัน …

สรุปเนื้อเรื่อง Black Adam (2022)

สรุปเนื้อเรื่อง Black Adam (2022)

เกือบ 5,000 ปีหลังจากได้รับมอบพลังอันยิ่งใหญ่ แบล็กอดัมถูกปลุกขึ้นมาอีกครั้ง เขามาพร้อมกับรูปแบบความยุติธรรมที่ไม่เหมือนใคร …