Skip to content

บอส บูลเศรษฐ์

เรื่องย่อซีรีส์ Across the Sky ลัดฟ้าล่าฝัน (2023)

เรื่องย่อซีรีส์ Across the Sky ลัดฟ้าล่าฝัน (2023)

บนเส้นทางสู่ฝัน ที่ต้องฝ่าบททดสอบอันหลากหลาย ในเมื่อมีฝันที่ต้องล่า ต่อให้ไกลสุดฟ้าก็ต้องไปให้ถึง …