Skip to content

โบว์ แวนดา

น้ำตาจิไหล ! น้องมะลิคุยโทรศัพท์กับคุณพ่อ ปอ ทฤษฎี คิดถึงแทบขาดใจ

คลิป น้องมะลิ ทำทีเสมือนคุยโทรศัพท์กับ คุณพ่อปอ กับบทสนทนาน่ารักๆ ดูไร้เดียงสาว่า “พ่อ ใจเย็นๆ ใจเย็นพ่อ เดี๋ยวเจอกันน้า”