บอย พิษณุ

บอย พิษณุ นิ่มสกุล เกิดเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2521 มีชื่อเสียงมาจากการเข้าประกวดร้องเพลง AF2 (ได้อันดับ 2) และมีผลงานเพลงออกมามากมาย ต่อมาได้ผันตัวมาเป็นนักแสดงและพิธีกร

ข่าว บอย พิษณุ ล่าสุด