Skip to content

ไบรท์ พิชญทัฬห์

คลิปวินาทีแรกที่สรยุทธออกจากคุก โผกอดน้องไบรท์พร้อมพูดว่า ถ้าไม่ได้น้องพี่แย่เลย

คลิปนาที “สรยุทธ” ออกจากคุก โผกอดน้องไบรท์ พร้อมพูดว่า “ถ้าไม่ได้น้องพี่แย่เลย”

หลังจากศาลฎีกาอนุญาตให้ประกันตัวนาย สรยุทธ สุทัศนะจินดา โดยใช้เงินประกันมูลค่า 5 ล้านบาท ซึ่งนายสรยุทธได้อยู่ภายในเรือนจำตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม ที่ผ่านมา ทันท… Read More »คลิปนาที “สรยุทธ” ออกจากคุก โผกอดน้องไบรท์ พร้อมพูดว่า “ถ้าไม่ได้น้องพี่แย่เลย”