Skip to content

ละคร บุหลันมันตรา (2024)

เรื่องราวความแค้นและวิญญาณพยาบาท สู่การแย่งชิงทรัพย์สมบัติของตระกูลใหญ่ เจ้าของธุรกิจหมื่นล้าน ที่ต้องเอาชีวิตและความรักเป็นเดิมพัน