Skip to content

บยอนอูซอก

เรื่องย่อซีรีส์ Record of Youth (2020) เส้นทางดาว | tvN - Netflix

เรื่องย่อซีรีส์ Record of Youth (2020) เส้นทางดาว | tvN – Netflix

เรื่องย่อซีรีส์ Record of Youth (2020) : ในยุคที่ชนชั้นคือตัวกำหนดความสำเร็จในชีวิต หนุ่มสาว 3 คนไล่ล่าความฝัน เป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่