แคนแคน BNK48

แคนแคน BNK48 หรือ แคน นายิกา ศรีเนียน เกิดเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 เป็นคนกรุงเทพฯ โดยกำเนิด เธอเป็นหนึ่งในสมาชิกวงไอดอล BNK48 รุ่นที่ 1

แคนแคน BNK48 ล่าสุด