Skip to content

ซีรีส์ Coin Digger เกมสูญเหรียญ (2023)

ในปี 2019 วัยรุ่นกลุ่มหนึ่งต้องการทำลายล้างระบบการเงินโลกเก่า ด้วยเงินชนิดใหม่ที่เรียกว่าคริปโตเคอร์เรนซี่

เรื่องย่อซีรีส์ Coin Digger เกมสูญเหรียญ (2023)

เรื่องย่อซีรีส์ Coin Digger เกมสูญเหรียญ (2023)

ในปี 2019 วัยรุ่นกลุ่มหนึ่งต้องการทำลายล้างระบบการเงินโลกเก่า ด้วยเงินชนิดใหม่ที่เรียกว่าคริปโตเคอร์เรนซี่