Skip to content

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

แตงโม นิดา งานเข้า โดน สบส.เรียกสอบกรณีอุ้มบุญน้องอีสเตอร์

แตงโม นิดา โดน สบส. เรียกตรวจสอบ กรณีอุ้มบุญน้องอีสเตอร์

เรียกว่าจากเรื่องไม่เป็นเรื่อง กลายมาเป็นเรื่องจนได้ สำหรับ แตงโม นิดา พัชรวีระพงษ์ เมื่อโดน สบส. เรียกสอบกรณีอุ้มบุญน้องอีสเตอร์