Skip to content

ละคร สะใภ้สายสตรอง (2023) Devil-in-law

ลูกสะใภ้ยุค 5.0 มีความสตรองเป็นอาวุธเด็ด เผ็ชชชชชด้วยความมั่นใจเกินล้าน ว่าแพ้เป็นพระ ชนะต้องเป็น “ฉัน” คนเดียวเท่านั้น !

เรื่องย่อละคร สะใภ้สายสตรอง (2023) Devil-in-Law

เรื่องย่อละคร สะใภ้สายสตรอง (2023) Devil-in-Law

ลูกสะใภ้ยุค 5.0 มีความสตรองเป็นอาวุธเด็ด เผ็ชชชชชด้วยความมั่นใจเกินล้าน ว่าแพ้เป็นพระ ชนะต้องเป็น “ฉัน” คนเดียวเท่านั้น !