Skip to content

ไดญา โทณะวณิก (มิรา กัลย์มิรา ไวทย์สมิทธ์)

ไดญา และ จูลี่ วิลาวรรณ แอนเดอร์สัน สองนางแบบที่ประกาศว่า ทั้งคู่เป็นแฟนกัน

คนนี้เอง ไดญา โทณะวณิก แฟนนางแบบสุดเฟี้ยวของ จูลี่ เดอะเฟส

ส่องความเฟี้ยวของ ไดญา โทณะวณิก นางแบบทอมบอยคนเดียวของประเทศไทย แฟนของ จูลี่ วิลาวรรณ แอนเดอร์สัน หรือ จูลี่ เดอะเฟส