Skip to content

ดีเจอ้อนน้อย (น.ส.ชื่นจิตร เตมีศักดิ์)

ดีเจอ้อนน้อย เน็ตไอดอลชื่อดังสายทอมดี้ ใคร ???

ดีเจอ้อนน้อย เน็ตไอดอลชื่อดังสายทอมดี้ ใคร ???

ก่อนหน้านี้ ดีเจอ้อนน้อย เป็นที่รู้จักแค่ในกลุ่มทอมดี้ แต่หลังเกิดเรื่อง ทำร้ายน้องของบิวตี้บล็อกเกอร์ชื่อดัง คนทั่วไปต่างสนใจว่าเธอคือใคร?